Услуги

  • Шофьорски курсове категории : A, B, C, D, E
  • Възстановяване на контролни точки
  • Професионална компетентност по наредба 41
  • Курсове ADR
  • Лаборатория за психологически изледвания за водачи на МПС